tirsdag den 28. august 2012

Pas på dine farver

Gennem årene får man sikkert købt en del forskellige farver, som man enten ikke bruger eller ikke bruger nok. Nogle af dem finder måske deres faste plads i farveæsken, mens andre lever en mere hvileløs tilværelse. De, der kun opnår en tilværelse på 'tålt ophold', bliver nemlig underligt hjemløse. Selv om man har flere forskellige paletter kørende, er der måske ikke plads til dem i æskerne. Og hvis ikke der er plads i æskerne, hvor skal de så være? De bliver måske lagt frit fremme, udsat for luft og sollys, og da de sjældent eller aldrig er i brug, tørrer de ud. Det kan betyde, at de kan miste intensitet, og at det bliver besværligt at suge farve op fra farvebrikken.
Her er to eksempler på gamle viridian-farver (W&N), der ikke har været behandlet så pænt. Der må tages alle mulige forbehold for usikre parametre. Bl.a. udskifter farveproducenterne fra tid til anden deres farvekort, og visse farver kan endog helt udgå. Senere - og gentagne - prøver med disse to brikker viste langt mindre forskelle end på billedet, så her må der også tages et forbehold for, at en af dem har været "forurenet" af en anden farve. Princippet gælder dog: opbevar farverne mørkt og forsøg at holde dem en smule fugtige, hvis de ikke bruges jævnligt. En frisk farveprøve, afsat med en helt ny virdian, afslører, at farverne har tabt intensitet.
   De fleste anerkendte mærker holder i mange, mange år. Og der bliver taget højde for netop nedbrydningen i farvefremstillingen. Så man skal ikke gå i panik. Man skal virkelig mishandle sine farver for at gøre dem helt uanvendelige. Men hvis man har en oplevelse af, at gamle farver har tabt noget af pusten (farveintensitet) eller ikke så let frigør sig fra brikken, kan den dårlige pleje altså være årsagen. Brikfarver udsættes - modsat farve i tuber - for både lys og luft. I en lukket palette/farveboks vil farverne under normale omstændigheder holde sig fugtige i tre-fire dage efter brug. Derefter begynder de at tørre ud. Hvis man ikke hele tiden har farverne i brug (og med det menes der hver dag), kan det derfor være en god idé fra tid til anden (ca. en gang om ugen) at fugte farverne en smule. Man kan enten give paletten et brus fra en vandforstøver (de skal ikke svømme i vand) og lukke låget, eller man kan fugte en lille svamp og lægge den ned sammen med farverne i æsken. Fugten fra svampen vil opretholde en for farver behagelig luftfugtighed. Sollys og luft er farvernes værste fjende. Dette gælder naturligvis også, når farverne er kommet ned på papiret.