tirsdag den 1. maj 2012

Foto og akvarel


Dette motiv ville være svært at omsætte til akvarel. Men hvorfor også gøre det? 
Foto og akvarel hører uløseligt sammen. Ikke sådan at forstå, at man ikke kan male uden at fotografere eller fotografere uden at male. Men ofte gør man begge dele. Jeg blev bekræftet i det, da en god, gammel ven, fotografen Per Valentin, for nylig gæstede Ærø Fotoklub for at fortælle om sit arbejde. Per Valentin er uddannet grafisk designer og forener sin store viden om layout og design med sin fotografiske kunnen og har fundet en niche som kunstfotograf. Han er formand for SDF (Selskabet For Dansk Fotografi), har vundet flere internationale priser for sit arbejde og har udgivet fotobogen Faces of Peru. Men tillige er Per Valentin en gammel elsker af akvarel, hvilket ikke fornægter sig i hans arbejdsform. Ofte planlægger han sine ekspressive fotos ved hjælp af storyboards, der til forveksling ligner de skitser, jeg ofte benytter, når jeg planlægger en akvarel. Mange af de grundlæggende principper for foto og akvarel (farvelære, komposition, design) er identiske, men pudsigt nok har vi begge filosoferet over de forskelle, der naturligvis også er. Per Valentin er qua sin passion for akvarellen altid meget bevidst om, at han nu tager et billede eller udtænker en komposition, der ikke vil egne sig til akvarelmediet, men vil gøre sig glimrende som fotokunst, mens jeg omvendt tager masser af billeder, hvor jeg ingen prætentioner har om billedets fotografiske kvalitet, men udelukkende ser på, om dette motiv eller dele af det ville fungere i en akvarel-sammenhæng. At jeg så også dyrker fotografiet i sig selv skyldes både, at jeg kan bruge mange af de opsparede fotoerfaringer i akvarellen og vice versa, og desuden at jeg nærer en stor kærlighed til fotografiet som selvstændig udtryksform. Såvel foto som akvarel er to herlige udtryksformer, hvor begrænsningen kun udtrykker sig i kunstnerens evner eller fantasi.


Man kan se mere fotokunst på pervalentin.com